Skip to main content

Inkeri ja Mauri Vänskän Säätiö

Säätiön tarkoituksena on elikeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen.

Meistä

Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö on perustettu vuonna 1985 Mauri Vänskän kuolin vuotena. Säätiön tarkoituksena on elikeinotoiminnan tukeminen, Pohjois-Karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maakunnallisen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen.

Myönnetyt Apurahat

Tuetut hankkeet

Apurahat 2021

Apurahat 2018

Apurahat 2015

Apurahojen hakeminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla joka kolmas vuosi säätiön omaisuuden pääoman tuoton taloudellisena tukena. Säätiö on kokouksessaan 21.9.2023 päättänyt kohdentaa vuoden 2024 apurahan lääketieteellisen tutkimuksen avustuksen kokonaisuudessaan yhdelle valitulle yliopistolle tai tutkimusryhmälle.

Usein kysytyt kysymykset

Apurahaa voidaan hakea lääketieteelliseen ja biologiseen tutkimustyöhön sekä siihen liittyviin opintoihin, jatko-opintoihin sekä tutkimushankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin. Apurahoja myönnetään ensi sijassa syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoperäisten sairauksien aloilla tehtävään perustutkimukseen sekä soveltavaan tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin hankkeisiin.

Apurahaa voidaan hakea hankkeille, joiden on määrä toteutua aikavälillä tammikuu 2024 – tammikuu 2026.

Voit saada lisätietoa hakemuksen teosta apurahojen haku sivulta.

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

Apurahojen saajan pitää tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä on annettava säätiölle. Mikäli hakija hakee jatkorahoitusta saamalleen apurahalle selvitys on jätettävä säätiölle ennen seuraavan hakuajan alkua. Hakijan tulee myös lähettää uusi hakemus säätiölle seuraavan hakuajan puitteissa.