Skip to main content

Apurahojen hakeminen

Ajankohtaista

Säätiö on kokouksessaan 21.9.2023 päättänyt kohdentaa vuoden 2024 apurahan lääketieteellisen tutkimuksen avustuksen kokonaisuudessaan yhdelle valitulle yliopistolle tai tutkimusryhmälle.

Jaamme apurahoja seuraavasti:

 1. Nurmeksen kaupungille luovutetaan tuotosta 25 % käytettäväksi paikallisen elinkeinotoiminnan elvyttämisen edellyttämiin tutkimuksiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin sekä matkailun edistämiseen. Osa varoista on käytettävä pohjoiskarjalaisen kulttuurin säilyttämiseen ja taltioimiseen.

2. Tornion kaupungille luovutetaan tuotosta 5 % Tornionjoen lohikannan lisäämiseksi ja säilyttämiseksi sekä matkailutoiminnan kehitystyöhön ja tutkimuksiin, maakunnallisen kulttuuri– ja museotoiminnan tukemiseen, säilyttämiseen ja taltioimiseen.

3. Tuotosta 70 % jaetaan tieteelliseen tutkimustyöhön avustuksena ja stipendeinä ensi sijassa syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoverenkiertoon ja aivoatrofiaan liittyvien sairauksien tutkimustyötä varten. Stipendejä ja apurahoja voidaan myöntää sekä suomalaisille että ulkomaalaisille tutkijoille.

Kuka voi hakea apurahoja?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja instituutit. Apurahoja voidaan myöntää sekä suomalaisille että ulkomaisille tutkijoille, pääasiassa Suomessa tapahtuvaan tutkimukseen.

Mihin apurahoja voi hakea?

Apurahaa voidaan hakea lääketieteelliseen ja biologiseen tutkimustyöhön sekä siihen liittyviin opintoihin, jatko-opintoihin sekä tutkimushankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin. Apurahoja myönnetään ensi sijassa syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoperäisten sairauksien aloilla tehtävään perustutkimukseen sekä soveltavaan tutkimukseen. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin hankkeisiin.

Hakemus

Hakemus tulee lähettää sähköpostitse vanskansaatio@gmail.com. Hakemus voidaan laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Hakijan yhteystiedot

 • Yksityishenkilön/työryhmän tai instituutin nimi
 • Syntymäaika/y-tunnus
 • Yhteyshenkilö (mikäli hakija on instituutti tai työryhmä)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite tai postilokero
 • Postinumero + postitoimipaikka
 • Tilinumero (IBAN)

2. Hankkeen tarkoitus ja ajankohta (lyhyt kuvaus)

 • Tutkimuksen aihe mahdollisimman lyhyesti, mutta tutkimusta kuvaavasti.

3. Haettava summa

4. Hankkeen tarkempi kuvaus

 • Tutkimussuunnitelma sisältäen muun muassa hankkeen tavoitteen, tutkimusmenetelmät, mahdollisen kohderyhmän sekä hankkeen suunnitellun seurannan.

5. Apurahan käyttötarkoitus ja hankkeen budjetti

 • Mikäli apurahaa ei haeta hankkeen kaikkiin kuluhin tulee budjettiin erikseen merkata ne kustannukset joihin apurahaa haetaan.

6. Muut ratkaisemattomat, vireillä olevat rahoitushakemukset

7. Julkaisuluettelo / ansioluettelo

8. Mahdolliset suositukset voi lähettää sähköpostitse samanaikaisesti hakemuksen kanssa

Apurahan käyttöaika

Apurahaa voidaan hakea hankkeille, joiden on määrä toteutua aikavälillä 2024 – 2026.

Päätökset

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

 Selvitys apurahan käytöstä

Hakijan on annettava kirjallinen selvitys säätiölle apurahan käytöstä. Mikäli hakija hakee jatkorahoitusta saamalleen apurahalle selvitys on jätettävä säätiölle ennen seuraavan hakuajan alkua. Hakijan tulee myös lähettää uusi hakemus säätiölle seuraavan hakuajan puitteissa.